45+

Celem głównym projektu pt.
AKTYWNI PO CZTERDZIESTCE – PROGRAM AKTYWIZACJI DLA OSÓB 45+
jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Projekt realizuje jeden z celów strategicznych na rzecz równości, a mianowicie poprzez ofertę szkoleń przygotowujących do podjęcia zatrudnienia umożliwia kobietom niezależność ekonomiczną jak również pomaga w przezwyciężeniu stereotypów społecznych, które są również jedną z barier równości płci.

Przeczytaj więcej na stronie o projekcie

Zapraszamy do innych projektów MGSD

tema­tyka kursu

Szkolenia do wyboru w ramach projektu:

Asysta w starości

Jest to szkolenie pozwalające uczestnikom na zapoznanie się z najnowszą wiedzą i nabycie umiejętności do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych w ośrodkach opieki oraz w domu klienta.

Kurs wizażu

W ramach projektu nie będzie kolejnych grup z tej tematyki.

ABC przedsiębiorczości

W ramach projektu nie będzie kolejnych grup z tej tematyki.
 

 

aktu­al­no­ści

Uwaga!

Otwieramy rekrutację do OSTATNIEJ już grupy kursu pt. „Asysta w starości”.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i regulaminu szkoleń, oraz harmonogramu zajęć znajdą Państwo w zakładce „materiały do pobrania”.
Zapraszamy serdecznie !!!